Sądecki Klub Literacki

Sądecki Klub Literacki został założony przez byłych członków Klubu Literackiego "Sądecczyzna". 10 grudnia 2016 roku z okazji 20 rocznicy nieistniejącego już od wielu lat KLS spotkali się Janusz Jedynak, Stanisława Widomska, Janusz Szot, Tadeusz Basiaga, Marek Stepień i Joanna Babiarz (zabrakło jednynie Marii Piniańskiej, gdyż była chora) - wtedy to postanowili spotykać się nadal w tym gronie, ale pod nazwą Sądecki Klub Literacki.

Przytulne a zarazem przyjazne miejsce dla swoich spotkań znaleźli przy Sądeckiej Bibliotece Publicznej im. J. Szujskiego w Nowym Sączu. Na łamach Dobrego Tygodnika Sądeckiego ukazał się 12 stycznia 2017 r. artykuł informujący o klubie i jego powstaniu z propozycją zgłaszania się osób zainteresowanych działalnością klubu. I tak na spotkania przychodziło coraz więcej osób - poetów, miłośników pięknego słowa, znawców innej rzeczywistości.

W 2017 r. odbyły się nie tylko spotkania klubowe, ale również imprezy, w których brał udział Klub - "Pączek dla kultury", "Noc Bibliotek" - wieczór poświęcony poecie Bolesławowi Leśmianowi, promocja najnowszego tomiku poezji Janusza Szota oraz wieczór poetycko-muzyczny "Poeta cierpi za miliony" o życiu i twórczości Andrzeja Bursy.

Członkowie Sądeckiego Klubu Literackiego: