Usługi

Udostępnianie zbiorów - zgodnie z ustawą o bibliotekach
z 27.06.1997 r. i Statutem Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Księgozbiór oraz zbiory audialne udostępniane są na zewnątrz biblioteki i na miejscu w czytelniach.

Wypożyczanie międzybiblioteczne - zamawianie książek
i mikrofilmów w bibliotekach na terenie kraju na konkretne zapotrzebowanie użytkownika. Materiały te udostępniane są w czytelni, która jednocześnie zajmuje się realizacją zamówień. Usługa jest bezpłatna.
Wystawy - organizacja wystaw w zabytkowych piwnicach Sądeckiej Biblioteki Publicznej.
Inforlex - System zawiera porady, przepisy prawa i narzędzia dotyczące podatków, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rachunkowości i obrotu gospodarczego. W przyjazny sposób prezentuje część poradniczą, część prawną oraz część narzędziową.
Dostęp do Internetu - istnieje możliwość skorzystania ze stanowisk komputerowych znajdujących się w Czytelniach. Stanowiska komputerowe są podłączone do Internetu i można z nich korzystać nieodpłatnie. Za odpłatnością możliwe jest skorzystanie z drukarki.
Hot Spot - na terenie biblioteki działa bezprzewodowa sieć internetowa. Aby uzyskać dostęp do sieci należy wypełnić wniosek oraz zapoznać się
z regulaminem. Każdy czytelnik może podłączyć swój przenośny komputer nieodpłatnie.
Wsparcie informatyczne - każdy czytelnik naszej biblioteki
ma możliwość skorzystania z pomocy technicznej. Jeżeli masz problem
z konfiguracją lub dostępem do naszych usług pobierz aplikację zdalnej pomocy, a następnie skontaktuj się telefonicznie z naszym informatykiem.
Doradztwo zawodowe - w każdy wtorek, od godz. 15:00 – 17:00 można korzystać z bezpłatnych usług doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu.

Ksero - biblioteka umożliwia kserowanie materiałów ze zbiorów biblioteki.

  A4 - 15 gr (jednostronnie), 20 gr (dwustronnie) - czarnobiały
  A3 - 25 gr (jednostronnie), 35 gr (dwustronnie) - czarnobiały
  A4 - 45 gr (jednostronnie), 85 gr (dwustronnie) - kolor
  A3 - 85 gr (jednostronnie), 1,60 zł (dwustronnie) - kolor