Wystawa fotograficzna

Wystawa poświęcona jest pamięci Piotra Kruka, wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Oddział w Nowym Sączu, promotora wypraw Wawrzyńca Kuca do Rosji.

Wystawa jest wspomnieniem wyprawy Projekt VR do Republiki Sacha w lutym 2017 r., której celem było ustanowienie nowej kategorii rekordów Guinnessa w długodystansowej jeździe na rowerze w warunkach zimowych.