Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biblioteki znajdującej się pod następującym adresem: https://www.sbp.nowysacz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-13
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18

Strona internetowa www.sbp.nowysacz.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości
 • zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych
 • filmy umieszczone przed datą 22.09.2020 r. nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość wydrukowania treści artykułów,
 • możliwość powiększania wielkości liter,
 • możliwość włączenia wersji kontrastowej strony,
 • nawigację klawiaturą,
 • możliwość włączenia czytnika głosowego ekranu (zawartości strony),
 • możliwość powiększania kursora oraz włączenia przewodnika czytania,
 • możliwość włączenia przyjaznych czcionek dla dyslektyków,
 • możliwość włączenia podświetlania linków,
 • możliwość włączenia odstępów między tekstem ułatwiających czytanie zawartości strony.

Strona nie posiada:

 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
 • podstawowych informacji o Bibliotece w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu
Adres: ul. Fanciszkańska 11
33-300 Nowy Sącz
E-mail: lp.zcasywon.pbs@tairaterkes
Telefon: +48 18 443 87 52

Skargę można złożyć również do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dostępność architektoniczna

Do wszystkich pomieszczeń Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu oraz jej Filii można wejść
z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka Główna - znajduje się u zbiegu ulic Franciszkańskiej i Kazimierza Wielkiego. Dojazd komunikacją miejską, przystanek przy ulicy Kazimierza Wielkiego, tuż obok budynku biblioteki. Linia autobusowa nr 1, 2, 5, 9, 11, 18, 23, 24, 26, 31, 33, 35, 37, 34, 41, 42. Dojście do siedziby biblioteki wyłożone jest kostką brukową. Drugi przystanek znajduje się przy ul. Rynek.

Linia autobusowa nr: 5, 7, 16, 31, 33, 34, 39, 41, 42, 101. Dojście po kostce brukowej. Przejście przez ulicę: róg Piotra Skargi i Rynek oraz przez ul. Kazimierza Wielkiego. Krawężniki nisko osadzone.  Biblioteka nie ma własnych miejsc parkingowych. Przy bibliotece, znajduje się parking miejski z dwoma wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie spełnia minimalnych wymagań jakie nakłada ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Oddział dla dzieci i młodzieży oraz Zbiory Regionalne i Zabytkowe - Dojazd autobusami nr: 14, 15, 17, 25, 27, 28, 35, 37. Przejście przez ulice Lwowską. Nawierzchnia – kostka brukowa. Niskie progi. Budynek znajduje się na rogu ulicy Lwowskiej i Kraszewskiego. Filia nie spełnia minimalnych wymagań jakie nakłada ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Filia os. Kochanowskiego - Dojście z ulicy Lwowskiej oraz Paderewskiego, dojście wyłożone kostką brukową. Dojazd do ulicy Lwowskiej autobusami nr: 14, 15, 17, 25, 27, 28,35, 37. Przejście przez ulicę Lwowską
i następnie ulicą Kochanowskiego. Wysokie krawężniki. Drugi dojazd: do ulicy Paderewskiego, linią autobusową nr 7 i następnie dojście ulicą Kochanowskiego. Wysokie krawężniki.  Filia Biblioteki znajduje się na parterze, nie posiada własnego parkingu. Istniejące parkingi w obrębie budynku, nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych. Filia nie spełnia minimalnych wymagań jakie nakłada ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Filia os. Millenium - Dojazd linią autobusową do ul. Królowej Jadwigi liniami 7, 36 oraz 23, 44
(przejście przez ulicę). Dojście chodnikiem wyłożonym kostką brukową a następnie asfaltową drogą wewnętrzną, osiedlową, która nie posiada chodników. Utrudnienia w postaci progów zwalniających.
Filia znajduje się w bocznym budynku szkoły (Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków). Nie posiada własnego miejsca parkingowego. Znajdujący się nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych.  Przy budynku znajdują się podjazdy dla osób poruszających się na wózku. Drzwi jednoskrzydłowe otwierane
na zewnątrz.

Filia os. Przydworcowe - Dojście z ulicy B. Limanowskiego oraz z ulicy gen. S. Grota-Roweckiego. Nawieszania chodników asfaltowa, Niskie krawężniki. Brak parkingu. Filia biblioteki znajduje
się na parterze, z boku bloku mieszkalnego. Filia nie spełnia minimalnych wymagań jakie nakłada ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Filia os. Gorzków - ulica Freislera 4. Dojazd autobusami nr: 23, 35, 41, 44, 101. Dojście do budynku chodnikiem wyłożonym kostką brukową. Niskie krawężniki.  Filia nie posiada własnego chodnika. Znajdujący się przy budynku parking, nie posiada wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka znajduje się na piętrze budynku. Filia nie spełnia minimalnych wymagań jakie nakłada ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Filia os. Biegonice - ulica Węgierska 249 A. Dojazd autobusami linii 11, 24, 43, 47, 49. Przejście przez ulicę Węgierską Wysokie krawężniki. Asfaltowa nawierzchnia chodnika. Biblioteka znajduje się na parterze. Wejście z poziomu chodnika. Drzwi jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz o wymaganej szerokości.
Filia posiada parking bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Filia nie spełnia minimalnych wymagań jakie nakłada ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Filia os. Wólki - Ulica Barbackiego 46. Dojazd autobusem linii 25. Dojście chodnikiem z płyt chodnikowych. Wysokie krawężniki. Biblioteka znajduje się na parterze budynku bloku mieszkalnego.  Filia nie spełnia minimalnych wymagań jakie nakłada ustawa o zapewnianiu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami.

Ewakuacja:
W przypadku ewakuacji należy wykonywać polecenia wyznaczonych i przygotowanych pracowników Biblioteki, Pracownicy Biblioteki są odpowiedzialni za pomoc w dotarciu do miejsca ewakuacji osobom, które mają trudności z poruszaniem się oraz osobom niepełnospranym.

 

Nowości w bibliotece

Najbliższe imprezy

zobacz kalendarz wydarzeń

Newsletter

ładowanie Przetwarzanie danych ...

Zapoznałem się i akceptuję regulamin newslettera serwisu www.sbp.nowysacz.pl /

Regulamin określa zasady realizacji Usługi subskrypcji informacji o istotnych wydarzeniach w Sądeckiej Bibliotece Publicznej im. Józefa Szujskiego w szczególności organizowanych konkursach, wydarzeniach, imprezach, spotkaniach autorskich,tzn. dostarczania Newslettera Bibliotecznego.

Pełna treść regulaminu dostępna jest pod adresem. Regulamin newslettera

więcej informacji

https://www.nowysacz.pl/https://www.bn.org.pl/http://www.sbp.pl/https://www.gov.pl/web/kultura/https://polona.pl/https://instytutksiazki.pl/https://academica.edu.pl/
idź do początku strony