W grudniu Sądecka Biblioteka Publiczna nie pobiera opłat za nieterminowe zwroty. Zachęcamy do oddawania przetrzymanych książek i płyt.

Jubileusz 130-lecia Biblioteki

13 października wspólnie z Czytelnikami i Sympatykami Sądeckiej Biblioteki Publicznej świętowaliśmy jubileusz 130-lecia naszej książnicy.

Oficjalne uroczystości jubileuszowe rozpoczął happening na płycie Rynku, nawiązujący do początków istnienia biblioteki. Władysław Szujski, syn Józefa, przekazał Prezydentowi Miasta Nowego Sącza Ludomirowi Handzlowi oraz Radnej Województwa Małopolskiego Marcie Mordarskiej przywiezione w skrzyniach symboliczne księgi w sakwach.

Następnie goście udali się do Sali Reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego w nowosądeckim Ratuszu, gdzie oprócz wystąpienia dyrektora Marka Rylewicza i Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla odbyły się wykłady zorganizowane w ramach projektu "Z tradycją we współczesność" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wykłady wygłosili dr hab. Tomasz Kargol oraz dr Łukasz Połomski. Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego kreśląc życiorys Józefa Szujskiego opowiadał o związkach patrona biblioteki z Sądecczyzną (wykład „Józef Szujski a Sądecczyzna”) a nowosądecki historyk i znawca regionu mówił o historii nowosądeckiej książnicy (wykład „Początki Biblioteki Miejskiej w Nowym Sączu”).

Z okazji 130-lecia Sądeckiej Biblioteki Publicznej doceniono i nagrodzono zasłużonych i wieloletnich pracowników oraz emerytów placówki. Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego Srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski zostały odznaczone pani Marta Treit oraz pani Anna Włodyka-Mliczek; Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski została odznaczona pani Anna Totoń. Nagrody Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla otrzymali: pani Ewa Bulzak, pani Iwona Droździk, pani Lucyna Janczy, pani Agata Kaleta, pani Wanda Kozłowska, pan Janusz Langer, pani Małgorzata Stępniowska, pani Marta Treit, pani Anna Włodyka-Mliczek oraz dyrektor biblioteki pan Marek Rylewicz.

Na zakończenie oficjalnych uroczystości nie zabrakło życzeń i gratulacji od licznie przybyłych gości.

Po głównych uroczystościach, które odbyły się w nowosądeckim Ratuszu, dyrektor biblioteki Marek Rylewicz zaprosił gości do budynku głównego Sądeckiej Biblioteki Publicznej, gdzie w zabytkowych piwnicach prezentowana była wystawa „Księgozbiór Józefa Szujskiego i inne skarby Biblioteki”.

fot. Sebastian Cebula

Nowości w bibliotece

Najbliższe imprezy

zobacz kalendarz wydarzeń

Newsletter

ładowanie Przetwarzanie danych ...

Zapoznałem się i akceptuję regulamin newslettera serwisu www.sbp.nowysacz.pl /

Regulamin określa zasady realizacji Usługi subskrypcji informacji o istotnych wydarzeniach w Sądeckiej Bibliotece Publicznej im. Józefa Szujskiego w szczególności organizowanych konkursach, wydarzeniach, imprezach, spotkaniach autorskich,tzn. dostarczania Newslettera Bibliotecznego.

Pełna treść regulaminu dostępna jest pod adresem. Regulamin newslettera

więcej informacji

https://www.nowysacz.pl/https://www.bn.org.pl/http://www.sbp.pl/https://www.gov.pl/web/kultura/https://polona.pl/https://instytutksiazki.pl/https://academica.edu.pl/
idź do początku strony